Produksjon med omtanke

Det har alltid vært en klar målsetning å produsere alle våre produkter med omtanke for mennesket og naturen. Alle glerups modeller blir designet i Danmark og produseres på vår egen fabrikk i Romania.
Vi etterstreber den høyeste kvalitet, og derfor forlanger vi også en streng kvalitetskontroll i produksjonen. Våre dyktige medarbeidere arbeider samvittighetsfullt og er bevisste virksomhetens og kundenes kvalitetskrav. Via vårt tette samarbeide med våre leverandører, kan vi alltid følge et par glerups hele veien fra sau til din fot.
 Se vår video fra Meringa Station, New Zealand.
Glerup er et familienavn, og grunnleggeren har satt sitt navn på produktene, for å signalisere, at vi går god for dem. Lever de ikke opp til dine forventninger, så
hører vi gjerne fra deg.

Du har tidligere kikket på