RESPEKT FOR DYR, MENNESKER OG NATUR

Siden glerups ble grunnlagt i 1993 har det å respektere verden vi lever i alltid vært en sentral del av vårt DNA.
Ved å ta vare på ressursene våre, og fokusere på beste praksis for neste generasjon, fortsetter glerups å strebe etter å finne nye måter å redusere, gjenbruke og resirkulere på. For finnes det noen bedre måte å hedre jorden vår på enn å sikre respekt for naturen, mennesker og dyr hele veien?

OMFAVN DEN NATURLIGE FØLELSEN OG HYGGEN

Med verdier som kvalitetshåndverk og dyp respekt for mennesker, natur og dyr er visjonen å arbeide i tråd med disse verdiene fra jord til produkt. Det betyr at vi kontinuerlig arbeider for å optimalisere produksjonen og finne opp riktig teknologi for å begrense avfallet. Skinnetikettene våre er for eksempel laget av skinnrester fra produksjonen vår, og vi elsker tanken på å redusere avfall, spesielt når det samtidig fører til en elegant designoppgradering.

Resirkulering av ullrester til ny produksjon, «give aways», POS-materiale og koselige partnerskap, er noe av det som skapes gjennom vårt arbeid med å ivareta og bruke våre ressurser på en bærekraftig måte. Vi inngikk et samarbeid med Lübech Living, som designet kolleksjoner med julepynt og koselige ting til hjemmet, håndlaget av restmaterialer fra glerupsproduksjonen.

Omfavn den naturlige følelsen og hyggen.

Våre Earth Day produkter

VÅR NYE SKOG

Hovedkontoret til glerups ligger i den nordlige delen av Danmark - på landet - med jorder, trær og frisk luft. Vi setter stor pris på de vakre omgivelsene rundt hovedkontoret vårt, og finner inspirasjon og energi i det frodige og naturlige miljøet som omgir oss.

Vi plantet 17,5 hektar med nye trær. Området er fredet og er nå en del av den 200 år gamle "fredskovstradisjonen" i Danmark.

EN AV VÅRE BØNDER

"Vi må lære neste generasjon hvor heldige de er som får lov til å dyrke jorden, og gi dem et bedre utgangspunkt enn det vi hadde da vi overtok den."

Grant Barbara, Glenbourne Farming Ltd.