DET HANDLER OM Å GI MER ENN DU TAR

Formålet med Regenerativt jordbruk er å skape en bedre, vennligere og mer positiv fremtid for jorden. Vår ull partner ZQ, på New Zealand, er allerede godt i gang med sterke initiativer.

REGENERATIVT JORDBRUK

Jo mer næringsrik jorden er, der hvor sauene gresser, jo høyere blir kvaliteten på ullen. Vårt samarbeid med ZQ og deres regenerative landsbruksinitiativ har til formål å gjenoppbygge jordens fruktbarhet og biodiversitet ved å bruke dyrkningsmetoder, som understøtter de naturlige biologiske prosesser.

DEDIKERTE MENNESKER
+
SUNNE DYR
=
ULL AV HØY KVALITET

ZQ BLE FØDT

I gamle dager var ull ull. Når ullen forlot gården var den endelige destinasjonen ukjent. Frustrert over forsyningen av ull og mangel på ullens identitet – blev ZQ født. Grunnlagt for å differensiere og fornye. ZQ team startet samarbeid med de beste avlere og internasjonale merker, som deler de samme verdier knyttet til jorden, mennesker og dyr. ZQ står for kvalitet, bæredyktighet og forbindelsen mellom produsenten og forbrukeren.

”Vi har valgt å arbeide med ZQ, fordi vi kan følge ullen fra gård til fot – ullen deres, fra New Zealand, fungerer svært godt i vår ullmiks, og skaper den komfort og holdbarhet, som vi ønsker. Våre kunder krever det  beste hver eneste dag, og det vil vi gi dem.”

- Jesper Glerup

“We need to teach the next generation how lucky they are to farm the land and set them up in a better space than what we took it on as.”

- Grant Barbara, Glenbourne Farming Ltd. New Zealand

Les om vårt Project Zero Waste

Les om Vårt ansvar