Vårt ansvar

Det er viktig for oss å tenke på våre omgivelser, og det ansvar vi har, når vi produserer glerups tøfler.
Alt hva vi gjør, gjøres med respekt og omsorg for mennesker, dyr og natur.
Les mere nedenfor

RESPEKT FOR DYR

All sau behandles med respekt. De lever og gresser i frie og naturlige omgivelser.

RESPEKT FOR MENNESKER

Vi verdsetter våre relasjoner verden over og de behandles loyalt. Det er trygge og sikre forhold - samt en sund kultur. Vi respekterer hverandre.

RESPEKT FOR NATUREN

Naturen behandles hensynsfullt. Vi arbeider dedikert med å skape den rette balansen i forholdet mellom dyrene, jorden og klimaet. I 2021 plantet vi nye trær i et vernet skogsområde på 175 mål. Et initiativ som nå er en del av en 200 år gammel dansk tradisjon for naturvernbeskyttelse.

”Det tar tid å lage et par glerups. Og vi tar oss den tid, som er nødvendig. Mine foreldre brukte mange år på å teste og utvikle våre produkter. De har lagt ned mye hardt arbeide og mange timer i glerups. Hele veien fra sauen til dine føtter. Vi er ekstremt stolte av, at vi eier vår egen fabrikk, samarbeider med ærlige og omsorgsfulle bønder og følger med på hvert trinn av vår verdikjede... Mine foreldre startet glerups på denne måten, og deres arv vil aldri bli glemt.”

Jesper Glerup

PASJON ER KODEORDET

– og vi har et sterkt fokus på våre sauer og den gotlandske ull som vi produserer.

Vi verner om det langsiktige samarbeidet med glerups. Visste du, at Ove Glerup var en av stifterne av Dansk Gotlænder Forening og hans kjælenavn var "Gotfather" ;-)

- Jens fra Farm Funda

Les om vårt Project Zero Waste

Les om regenerativt jordbrug i respekt for naturen